Centre d´Estudis Locals de Bétera
Centre d´Estudis Locals de Bétera

              COL.LECCIÓ DE DOCUMENTS

 

LA CARTA POBLA DE BETERA

 

El 6 d’agost de l’any 1610, el procurador i fill de la senyora de Bétera, Jaume Sorell, tenia tot disposat per a subscriure la Carta de Nova Població, davant el notari Gregori Tarrasa. Coneguda també amb el nom de Carta-pobla o, simplement, Encartació, venia a ser com un contracte formal pel qual el senyor de cada lloc afectat pel desterrament morisc establia en les seues terres un grup de colons. A través dels seus capítols, la Carta regulava les condicions a què estarien subjectes els nous pobladors quant a la tinència deterres, a l’exacció de rendes, a l’àmbit jurídic que devia regir la comunitat, així com també estipulava les penes que havien ser aplicades en cas de ser infringida qualsevol de les disposicions.

Archivo del Reino de Valencia. Escribania de Camara- Año 1729- Exp.260. 

Edició preparada per © Joan M. Pons Campos Gener de 2013

 

 

INFORME LEGAL EN EL PLEYTO

 

Informe legal en el pleyto que principiaron Bautista y Pablo Fuster de Andrés, Joseph Fuster ... labradores y como à vezinos de la Baronia de Betera y continua el Concejo, Justicia y Regimiento de la misma contra el Marqués de Dos Aguas [sic] ... sobre uso de pastos.

 

Autor: Fuster de Andrés, Bautista 

 

Publicació: En Valencia : por Salvador Faulí ..., 1774

Descripció física: [1] h., 39 p. ; Fol

 

Notes: Precede al tít.: "Jesus, María, Joseph y los santos Abdon y Senen"

Biblioteca Valenciana Digital

 

ALEGACION

 

Alegación hecha por El Marqués de Dos Aguas, Conde de Albatera, y de Plasencia, Dueño de la Baronía de Bétera: con Los vecinos, y Ayuntamiento de dicha Baronía: Sobre Pastos, Hierbas, y Leña Baja de el Término de la misma. En Valencia: Por Salvador Fauli. Año 1774. 

Biblioteca Valenciana digital

PORCONES

Es coneix per "PORCONES", les al·legacions en dret presents en el dret processal fins gairebé el segle XX. L'estructura atén la fórmula següent: La preposició "PER" precedint a el nom del demandant i "AMB" o "CONTRA" seguida del nom de demandat. Aquesta al.legació o “porcon” presentada per el Marqués de Dos Aigües, contra la villa de Bétera, una copia original va ser donada a l´Ajuntament de Bétera pel catedràtic de Dret Constitucional Don Mariano García Pechuán.

COMPTADOR DE VISITES

​S´HA INC​ORPORAT:

HISTÓRIA: TEXTOS DESCRIPTIUS DEL MUNICIPI:

*Capítol 32: Port de Castelló, Torre de les Maçanes, Bétera i Benifairó de la Valldigna

MEMÒRIRES DE BÉTERA:

*Bétera el pais més meu. Vicent Partal.

PATRIMONI ARTÍSTIC-CULTURAL: L´HORTA VELLA:

*Caracterización arqueometrica de cerámicas comunes.....

AGRICULTURA:

*Haba de Bétera

LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA:

*Beteranos en los campos de Concentración Nazis. Actualizado

BIBLIOTECA:

*Per una nova Psiquiatria.   (L´Hospital de Bétera)

HISTÒRIA: DOCUMENTS HISTÒRICS:

*PETICIÓN DE DOMINGO GÓMEZ SERRANO, EN NOMBRE DE AGUSTÍN ROS, APODERADO DE LA VILLA DE BÉTERA, A FIN DE QUE S.M. CONCEDA ...

Jorge A. Alonso en les xarxes socials